ACC LIÊN QUÂN

Người dùng 745 đã mua tài khoản #10595, Người dùng 14472 đã mua tài khoản #4053, Người dùng 22789 đã mua tài khoản #21798, Người dùng 3632 đã mua tài khoản #13544, Người dùng 2114 đã mua tài khoản #3944, Người dùng 10341 đã mua tài khoản #14394, Người dùng 5805 đã mua tài khoản #14201, Người dùng 8861 đã mua tài khoản #3952, Người dùng 1265 đã mua tài khoản #10599, Người dùng 5767 đã mua tài khoản #14205, Người dùng 23402 đã mua tài khoản #4012, Người dùng 5805 đã mua tài khoản #14203, Người dùng 10509 đã mua tài khoản #14511, Người dùng 19750 đã mua tài khoản #14962, Người dùng 13035 đã mua tài khoản #14667, Người dùng 1945 đã mua tài khoản #3945, Người dùng 21135 đã mua tài khoản #21816, Người dùng 9459 đã mua tài khoản #14266, Người dùng 13861 đã mua tài khoản #14607, Người dùng 11968 đã mua tài khoản #10845, Người dùng 1154 đã mua tài khoản #13530, Người dùng 11641 đã mua tài khoản #3961, Người dùng 5805 đã mua tài khoản #14061, Người dùng 5548 đã mua tài khoản #13514, Người dùng 15833 đã mua tài khoản #14714, Người dùng 11961 đã mua tài khoản #3932, Người dùng 1670 đã mua tài khoản #10598, Người dùng 522 đã mua tài khoản #10551, Người dùng 19756 đã mua tài khoản #14660, Người dùng 17190 đã mua tài khoản #14703, Người dùng 709 đã mua tài khoản #10513, Người dùng 7262 đã mua tài khoản #14663, Người dùng 745 đã mua tài khoản #10576, Người dùng 12702 đã mua tài khoản #14531, Người dùng 12322 đã mua tài khoản #14554, Người dùng 11696 đã mua tài khoản #4020, Người dùng 12125 đã mua tài khoản #14340, Người dùng 10910 đã mua tài khoản #3980, Người dùng 21664 đã mua tài khoản #4002, Người dùng 23402 đã mua tài khoản #3969, Người dùng 3442 đã mua tài khoản #4016, Người dùng 19952 đã mua tài khoản #14049, Người dùng 15833 đã mua tài khoản #14715, Người dùng 8409 đã mua tài khoản #14400, Người dùng 1077 đã mua tài khoản #2212, Người dùng 6969 đã mua tài khoản #3936, Người dùng 9841 đã mua tài khoản #14199, Người dùng 10910 đã mua tài khoản #14505, Người dùng 11681 đã mua tài khoản #14052, Người dùng 9581 đã mua tài khoản #14047, Người dùng 15617 đã mua tài khoản #10637, Người dùng 8162 đã mua tài khoản #14521, Người dùng 17717 đã mua tài khoản #14959, Người dùng 16439 đã mua tài khoản #14743, Người dùng 10509 đã mua tài khoản #14525, Người dùng 9581 đã mua tài khoản #14029, Người dùng 9288 đã mua tài khoản #14017, Người dùng 17717 đã mua tài khoản #14502, Người dùng 6835 đã mua tài khoản #14058, Người dùng 3469 đã mua tài khoản #3989, Người dùng 9442 đã mua tài khoản #14487, Người dùng 10374 đã mua tài khoản #14341, Người dùng 8861 đã mua tài khoản #3979, Người dùng 745 đã mua tài khoản #10583, Người dùng 19624 đã mua tài khoản #14056, Người dùng 3442 đã mua tài khoản #10578, Người dùng 10509 đã mua tài khoản #14514, Người dùng 21952 đã mua tài khoản #14709, Người dùng 9442 đã mua tài khoản #14498, Người dùng 8823 đã mua tài khoản #14057, Người dùng 18835 đã mua tài khoản #21812, Người dùng 2114 đã mua tài khoản #3941, Người dùng 6321 đã mua tài khoản #14177, Người dùng 17721 đã mua tài khoản #14488, Người dùng 13977 đã mua tài khoản #4018, Người dùng 12125 đã mua tài khoản #14537, Người dùng 709 đã mua tài khoản #10601, Người dùng 10543 đã mua tài khoản #14563, Người dùng 10509 đã mua tài khoản #14516, Người dùng 12702 đã mua tài khoản #14548, Người dùng 1340 đã mua tài khoản #10587, Người dùng 15560 đã mua tài khoản #14038, Người dùng 6390 đã mua tài khoản #14055, Người dùng 6824 đã mua tài khoản #14223, Người dùng 21475 đã mua tài khoản #14323, Người dùng 10341 đã mua tài khoản #14404, Người dùng 9442 đã mua tài khoản #14019, Người dùng 9288 đã mua tài khoản #4034, Người dùng 14344 đã mua tài khoản #14753, Người dùng 10532 đã mua tài khoản #14523, Người dùng 13127 đã mua tài khoản #14675, Người dùng 7347 đã mua tài khoản #14233, Người dùng 8129 đã mua tài khoản #3927, Người dùng 5632 đã mua tài khoản #13523, Người dùng 4234 đã mua tài khoản #13540, Người dùng 19756 đã mua tài khoản #14759, Người dùng 6482 đã mua tài khoản #14216, Người dùng 12139 đã mua tài khoản #3928, Người dùng 5675 đã mua tài khoản #14206, Người dùng 22479 đã mua tài khoản #14529,
Tài khoản Garena trắng thông tin 92 quân huy Full skin đá , zư 1 đá , vm 50 , Airi tbb ss , Zk gấu bông , murad sv + MTP
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 42
Trang Phục: 63
164.000đ
víp TT 13 tháng 10 , 12tdt , vm 140 , hayate , ML robot , Full sổ 7 , Murad MTP , 10kv
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương I
Tướng: 61
Trang Phục: 65
160.000đ
dư 1 đá , 8tdt , hayate , Ngộ ko sv , Kahlii kim cô , Zephys dung nham , lữ bố nam vương , Zill dung nham
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim I
Tướng: 51
Trang Phục: 54
96.000đ
Nak bboy + sv 1 ,Florentino vũ kiếm sư , Lữ bố nam vương , Murad MTP , Raz Thái , Zill dung nham , Full sổ 6.7 , Roxie h
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim I
Tướng: 50
Trang Phục: 62
159.600đ
murad sv , hayata , nak sv 1
Ngọc: 86
Rank: Vàng II
Tướng: 37
Trang Phục: 47
48.000đ
Yorn lts, Omen nguyệt tướng, dư 1v đá quý + 121vm , hayate , zư 2 rương tp
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 35
Trang Phục: 37
108.000đ
dư 20tdt, yorn lts, violet tbb, nak sv1 + , Krixi tbb, kahii kim cô giáo chủ, lauriel hoả phượng, Omen nguyệt tướng, zuk
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương IV
Tướng: 44
Trang Phục: 60
160.000đ
Full sổ 7 , dư 1v đá , Alice bé gấu , hayate
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 45
Trang Phục: 49
79.600đ
Raz thái, zuka gấu, lauriel hoả phượng, zil lửa, nak bboy + SV 1, Murad Sân cỏ
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 51
Trang Phục: 60
124.000đ
Laurian thánh sứ, Nakrroth AIC, Murad sv
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương V
Tướng: 65
Trang Phục: 68
152.000đ
Đá quý , Raz chiến thần, Yorn thần soái,Maloch robot,zephys dung nham...
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 53
Trang Phục: 63
100.000đ
Đá quý,Tulen thiên hà,Hayte tà long, vàng 68k
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim III
Tướng: 31
Trang Phục: 25
48.000đ
Nak siêu việt bậc 5, murad đồ thần đao, triệu vân quý công tử...
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương IV
Tướng: 32
Trang Phục: 49
68.000đ
Nak siêu việt bậc 5, Capheny thần tượng âm nhạc...
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương II
Tướng: 56
Trang Phục: 67
120.000đ
Rank Tinh Anh - 1 đá quý , Liliana nguyệt mị ly,Krixi tbb, Gild tbb, Tara tbb....
Ngọc: 90
Rank: Kim Cương I
Tướng: 35
Trang Phục: 40
40.000đ
Còn dư 2 đá quý, skin thống soái đế chế
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim I
Tướng: 51
Trang Phục: 53
88.000đ